Bedrijven

Meedoen Doeprogramma

Met het Doeprogramma Techniekpact NH stimuleren wij scholieren en studenten te kiezen voor wetenschap en techniek. Dat kan alleen optimaal als bedrijven hun kennis en kunde delen met scholen en zij samen onderwijsactiviteiten ontwikkelen. Doe Mee!


   

 

Bedrijven kunnen zich aanmelden bij Hans Nooij  en Erik de Mink

 

Welke rol kan een bedrijf hebben in het Doeprogramma?

 

1) Als leverancier van kennis en/of uren voor:

 2) Als sponsor van programma's en challenges (schoolcompetities):

 3) Als deelnemer / standhouder voor workshops:

4) Als leverancier van installaties, gereedschap, kennis of uren voor:

  • inrichten van leslokalen en werkplaatsen op scholen voor specifieke onderwijsprogramm'die niet in een 'gewoon' klaslokaal kunnen plaatsvinden
  • het helpen invullen van nieuwe onderwijsprogramma's die goed aansluiten op de nieuwe praktijk in het bedrijfsleven

 5) Als praktijkbedrijf voor scholieren en studenten:

  • VMBO stages
  • Havo / VWO: profielwerkstukken en technasia-opdrachten
  • MBO stages
  • HBO / WO stages en afstuderopdrachten

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer