Bedrijven

TechniekRaad NH

De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van vier ondernemersorganisaties in de techniek: Bouwend Nederland, Vereniging FME-CWM, Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI. Deze vier partijen willen zich samen met de provincie Noord-Holland inzetten voor een verdere versterking van activiteiten op het gebied van instroom, arbeidsmarkt en beroepsopleidingen.


Als het gaat om industriële bedrijvigheid bezet Noord-Holland de vierde positie in Nederland. Ook andere technische sectoren zoals de bouwnijverheid, ICT, logistiek, energie en agribusiness vormen ieder op zich een basis voor verdere economische ontwikkeling in de regio.

 

De TechniekRaad neemt het voortouw bij het opstellen en uitvoeren van een gemeenschappelijk Techniekplan. Onderlinge samenwerking staat daarbij voorop: werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidingsfondsen, kenniscentra, provincie Noord-Holland, gemeenten, kamer van koophandel en onderwijsinstellingen. De vraag van de bedrijven is daarbij sturend. Met deze samenwerking vormen de vier partners het aanspreekpunt voor de coördinatie en versterking van de goede projecten die er op die terreinen al zijn en/of komen.  Door de inzet en expertise van de partners in de TechniekRaad zal een grotere efficiency en kwaliteit van allerlei activiteiten bereikt worden.

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer