Doeprogramma

Doeprogramma

Het Doeprogramma Techniekpact NH bestaat uit activiteiten waarmee wij technologie en wetenschap stimuleren door de hele onderwijsketen heen. Met deze activiteiten kunnen scholen en bedrijven direct aan de slag: praktisch, concreet en uitdagend.


 

Met ons Doeprogramma richten wij ons op de actielijnen Kiezen voor technologie en Leren in de techniek. Zo leveren wij een structurele bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het Techniekpact 2020Wij koppelen op zichzelf staande activiteiten aan thema’s, competenties en (nieuwe) onderwijsactiviteiten. Zo ontstaat er structuur en samenhang. Wetenschap en technologie zijn zodoende aan allerlei vakken te koppelen en fundamenteel in het onderwijsplan op te nemen.

 

Doorgaande leerlijnen

Het doeprogramma kent doorgaande leerlijnen met aansprekende onderwerpen (automotive, bouw, constructies, energie, lucht & ruimtevaart) in combinatie met actuele thema’s (veiligheid, milieu, duurzaamheid) en vaardigheden (ontdekken, ontwerpen, communicatie, samenwerken). Met het doeprogramma stimuleren wij technologie en wetenschap door de hele onderwijsketen heen. Door al op de basisschool het fundament te leggen, zullen meer scholieren op de middelbare school kiezen voor een technisch profiel, meer jongeren een technische vervolgstudie doen en gaan meer afgestudeerden daadwerkelijk in de technische sector werken.

 

Onderwijsprogramma's 

In de onderwijsprogramma's, leskisten en in het lesmateriaal komt op een didactisch verantwoorde manier de rol én lol van techniek en wetenschap in de samenleving aan bod. 

 

Techno challenges

De challenges of schoolcompetities bestaan uit theorie en praktijk en hebben een finale als afsluiting. Challenges zijn concreet, uitdagend en praktisch. Ontdekken, ontwerpen, samenwerken en ondernemen staan centraal.

 

 

 

Meer informatie: Erik de Mink

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer