Doeprogramma

Bedrijfsbezoeken

De jeugd heeft onvoldoende beeld wat er in het bedrijfsleven voor banen aanwezig zijn en wat die banen precies inhouden. Dit geldt ook voor de werkzaamheden en beroepen in de zorg, zakelijke dienstverlening, natuurbeheer of de entertainmentindustrie. Om dit beeld bij te stellen is een kennismaking met de wereld buiten de school erg effectief. Een bezoek aan een bedrijf, instelling, supermarkt of theater maakt de veelzijdigheid van techniek direct duidelijk.


Bedrijfsbezoeken bieden de mogelijkheid om kinderen een contextrijke leeromgeving aan te bieden. Het is afhankelijk van het doel van het bezoek wat er precies op het programma komt te staan. Alleen een rondleiding? Of ook een interview? Een goed voorbereid en uitgevoerd bezoek zorgt ervoor dat jongeren meer inzicht krijgen en op latere leeftijd een bewuste keuze kunnen maken voor een (vervolg)opleiding of vakgebied.

 

De ervaring leert dat bedrijfsbezoeken het effectiefst zijn wanneer het bezoek bestaat uit vijf onderdelen: 

1 Voorkennis ophalen: via een huiswerkopdracht informatie verzamelen over het bedrijf. Voor het basissonderwijs kan deze opdracht samen met een ouder worden uitgevoerd.

2 Gastles: een medewerkers van het bedrijf komt langs op school voor een gastles. De medewerker nodigt de klas uit voor het bezoek.

3 Bedrijfsbezoek: het bezoek bestaat uit een rondleiding met diverse opdrachten.

Verwerking informatie: uitwerking van de opdrachten in de klas.

Presentatie: tonen van de resultaten in presentatievorm (indien mogelijk op het bedrijf zelf) aan vertegenwoordigers van het bedrijf. 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer