Doeprogramma

Leskisten

De MiG-KiT is een populaire leskist in de regio Purmerend / Waterland. De kist bevat onder meer de techniekmethode Proeven van Techniek. Hierin staan werkopdrachten voor de groepen 3 t/m 8. De benodigde gereedschappen en materialen zijn in de leskist aanwezig: tangen, zagen, lampjes, batterijen, stroomdraad, etc. De leskist een uitstekend middel om op eenvoudige wijze en verantwoord met techniek aan de slag te gaan.


Met de MiG-kit start je eenvoudig met techniek in de basischool  Leskist voor techniekpromotie in het basisonderwijs

 

Bedrijfsbezoek
Aan het lesmateriaal zijn bedrijfsbezoeken gekoppeld voor leerlingen van groep 7. Zo maken zij ook in de praktijk kennis met de wereld van techniek. Kinderen krijgen zo een goed beeld wat er in bedrijven aan techniek voor handen is en welke technische beroepen er zijn. In groepjes van 5-8 leerlingen worden de leerlingen met de Espeq-techniekbus gebracht en gehaald bij de 50 deelnemende bedrijven in de regio Waterland.  Deze bezoeken worden uitgewerkt in een powerpoint of filmpje.

 

Discovery Cup
Ieder groepje leerlingen dat een bedrijf bezoekt zendt de presentatie of het filmpje in voor de jaarlijkse wedstrijd om de wisseltrofee; de Discovery Cup. Voor deelname aan deze wedstrijd maakt de groep ook een powerpoint over het werken met Proeven van Techniek in de school.

 

Workshops in het voortgezet onderwijs
Voor de leerlingen van groep 6 worden er workshops in de scholen voor voortgezet onderwijs georganiseerd. Deze workshops staan onder leiding van een vo-techniekdocent, maar vo-leerlingen verzorgen zoveel mogelijk de instructie en begeleiding. 

 

Meer informatie over de MiG-Kit

Contact met vereniging Manuele Intelligentie Groep 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer