Doeprogramma

Lesmateriaal

Vanuit het Jet-Net Junior steunpunt in Velsen adviseren wij basisscholen over het samenstellen van educatief verantwoorde onderwijsprogramma's. Het gaat daarbij verder dan alleen kennismaken met techniek en wetenschap.


Wetenschap en technologie gaat over onderzoeken, ontwerpen en problemen oplossen. Over vragen, redeneren en fascinatie. Kortom: over de talentontwikkeling van kinderen op de basischool. Leerkrachten spelen hierin een cruciale rol. Want juist de leerkracht merkt de talenten van de leerling op en daagt de leerling uit om deze talenten verder te ontwikkelen. Goede onderwijsprogramma's en inspirerend lesmateriaal zijn daarbij het beste hulpmiddel.

 

 

1  De rijke context van wetenschap & technologie

Wetenschap en technologie biedt vele mogelijkheden tot vakintegratie. Deze verbinding schept ruimte in het curriculum en maakt experimenteren met wetenschap en techniek mogelijk ter voorbereiding op 2020, waarin wetenschap en technologie op alle basisscholen in het curriculum moet zijn opgenomen. Om te ondersteunen bij het zetten van de eerste stap zijn drie praktische publicaties ontwikkeld binnen de serie De rijke context van w&t. Door de praktische insteek van de publicaties kan het direct worden toegepast in de klas. Ze zijn via onderstaande links gratis te downloaden.

Taal in de context van wetenschap & technologie

Onderzoeken in de rekenles

Lesson Study bij wetenschap & technologie    

 

 

2  Onderzoekend en ontwerpend leren

In samenwerking met het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie hebben wij interessante lessenseries voor u verzameld. Hierin staan onderzoekend en ontdekkend leren centraal staan. Geïnspireerd en wel kunt u zo uw enthousiasme voor wetenschap & technologie op uw leerlingen overbrengen en ze helpen de wereld te ontdekken. 

Lesmateriaal voor groep 1 en 2 

Lesmateriaal voor groep 3 en 4 

Lesmateriaal voor groep 5 en 6 

Lesmateriaal voor groep 7 en 8 

 

 

3  Nieuwe technologie / 21e eeuwse vaardigheden

Stichting Techniektoppers ontwikkelde verschillende lesprogramma's waarbij nieuwe technologie en 21ste eeuwse vaardigheden centraal staan. Zoals ontdekken, ontwerpen, programmeren, maken, gebruiken en verbeteren. Er is bijvoorbeeld een lesprogramma over 3D-printen, waarin de leerlingen in 8 lessen zelf een 3D-printer bouwen en ontwerples krijgen. Elk lesprogramma bevat voorafgaand een workshop voor de leerkrachten. Zij krijgen dan uitleg over het project, een versnelde bouwinstructie, ontwerples en er wordt met de 3D-printer geprint.  

Voor meer informatie over stichting Techniek Toppers en de lesprogramma's gaat u naar Techniekprojecten     

      

 

 

4 Lesmateriaal science centra

Veel musea en science centra bieden onderwijsprogramma's aan. Voor verschillende niveaus, kant en klaar of op maat gemaakt. Vooral de combinatie van het lesmateriaal en de collectie of doe-activiteiten maakt educatie in de science centra impactvol. Ga naar science centra voor een overzicht van musea en science centra in Noord Holland. Informeer welke bijdrage zij kunnen leveren aan uw onderwijsprogramma op gebied van techniek & wetenchap. 

 

 

5 Duurzame mobiliteit

Stichting Techno Challenge ontwikkelde twee programma's over vliegen, een manieren van voortbewegen die dicht bij de belevingswereld van kinderen staat. De programma's voldoen aan de richtlijnen van Stichting Leerplan Ontwikkeling. Voor achtergrondinformatie over de onderwijsprogramma's kunt u de flyers downloaden.Vliegschool 1

Vliegschool 2

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer