Doeprogramma

VO: Studie Experience

Veel leerlingen van het voortgezet onderwijs staan er nog niet bij stil, maar er komt een moment dat zij een studie- of beroepskeuze moeten gaan maken. In een vroeg stadium oriënteren en informatie inwinnen is belangrijk om verkeerde keuzes te voorkomen. Om die reden wordt Studie Experience georganiseerd, een gratis regionale studiebeurs voor VMBO-, HAVO- en VWO-leerlingen. De Studie Experience is er ook voor MBO-schoolverlaters die graag door willen studeren.


Er is in Noord Holland een Studie Experience in Alkmaar en in Zaandam
 

 
 
Kijk voor meer informatie op Studie Experinece.

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer