Home

Techfinder

TechFinder biedt een totaaloverzicht van activiteiten en materialen binnen het domein van wetenschap en techniek voor kinderen en jongeren.  TechFinder is een hulpmiddel om leraren, docenten, pedagogisch medewerkers en managementleden wegwijs te maken in het landelijk aanbod van activiteiten en materialen. TechFinder is ontwikkeld door Brainport Development op initiatief van Brabant voor Techniek!

Voor het overzichtelijke aanbod van concrete activiteiten in Noord Holland gaat u naar het Doeprogramma.

 

Doeprogramma

 

Techfinder

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer