Ouders

Ouders

De invloed van ouders is beslissend bij de studiekeuzes van hun kinderen. Het is goed om u daarvan bewust te zijn. Uw kind moet al veel keuzes maken: sector- , profiel- en studiekeuze. Zorg ervoor dat uw kind kiest wat bij hem of haar past. Dat lukt veel beter als u zelf ook weet wat er voor nodig is om de toekomstdroom van uw kind waar te maken.


 

In het Techniekpact werken scholen, bedrijven en overheden samen aan de  actielijnen Kiezen voor Technologie, Leren in de Techniek, en Werken in de techniek. Dit leidt er onder meer toe dat jongeren en hun ouders een goed beeld krijgen van wat werken in de techniek en wetenschap inhoudt.

 

Via Orientatie en voorlichting geven wij helderheid over de mogelijkheden om in de regio een technische (vervolg)opleiding of studie te doen.

 

Tips

Om uw kind te kunnen adviseren geven wij u enkele tips:  

  • Onderzoekers publiceren geregeld studies naar het keuzegedrag van leerlingen. Zoek deze onderzoeken op internet op of vraag ernaar bij de decaan van de school.
  • Bekijk de schoolwebsite en schoolgids, lees de nieuwsbrief, infobulletin of schoolkrant en onderzoek of de school samenwerkt met bedrijven. En als dat zo is: op welke sectoren is de school gericht?
  • Bezoek open dagen. Open dagen geven u de kans om te zien hoe een school zich inzet voor aantrekkelijk en kwalitatief onderwijs.
  • Laat uw kind gebruik maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan oriëntatiedagen, orientatietrajecten of zogeheten meeloop-dagen. Een open dag geeft een eerste indruk van de school. Orientatietrajecten geven een veel beter beeld van de inhoud van de opleiding, de sfeer op school en hoe er wordt lesgegeven. 
  • Als uw kind kiest voor de sector techniek of voor een beta-profiel is dat een keuze waarmee hij of zij veel studiemogelijkheden heeft. Veel vervolgopleiding die zich richten op andere sectoren zoals bijvoorbeeld de zorg, vereisen vakken als biologie, scheikunde of natuurkunde.

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer