Over ons

Over ons

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.


 

Voor informatie en advies kunt u contact met ons opnemen. 

 

Advies- en kenniscentrum: Jet-Net Junior Hub 

Techportal is een initiatief van Tata Steel, stichting Techno Challenge/Jet-Net Junior en het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek. Wij werken samen met onder meer de Betapartners, de TechniekRaad NH,  provincie Noord Holland, Manuele Intelligentie Groep, Jet-Net, Technet, Ipabo, Pabo In Holland en Techport Campus. Bedrijven, scholen, verenigingen, stichtingen en andere organsiaties kunnen zich bij ons aansluiten. Alleen samen bieden we het beste overzicht van wat er voor handen is om direct met wetenschap en techniek aan de slag te gaan in het onderwijs.

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer