Regio's

Regio's

De provincie Noord Holland heeft de ambitie om het (beroeps)onderwijs en het regionale bedrijfsleven samen te laten werken aan sterker technisch onderwijs en blijvende inzetbaarheid van technici. Aantrekkelijke onderwijsprogramma’s, de vorming van verschillende techniekcampussen en in elke regio een Promotie Evenement Techniek zijn daartoe middelen.


 

In verschillende regio's verbinden bedrijven, scholen en overheden bestaande techniek-, human capital- en economische agenda’s en worden er dwarsverbanden gelegd om samen actie te ondernemen. Er is gekozen voor een aanpak waarbij partijen focussen op regionaal sterke (top)sectoren. Zoals ICT, creatieve industrie, maritiem, energie, agritechnologie, engineering en materialen. 

 

Elke campus richt zich op de specialisatie van het regionale bedrijfsleven. Onderwijsprogramma's en -activiteiten die in alle regio's (kunnen) plaatsvinden staan in het Doeprogramma Techniekpact NH. Het Promotie Evenement Techniek bijvoorbeeld, vindt plaats in zowel de IJmond als Zaanstad, Hoorn en Alkmaar. 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer