Regio's

Alkmaar / Noord Kennemerland

In Alkmaar stemmen de VMBO-scholen het onderwijsprogramma op elkaar af. Ook is de wens om nadrukkelijker samen te werken met het bedrijfsleven concreet geworden. Er zijn in deze regio onderwijsprojecten en competities waarmee de VMBO-scholen het kiezen voor de sector techniek stimuleren.


 

Sinds maart 2016 is de basis gelegd voor een georganiseerde en structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De Technetkringen van het Van der Meij College en PCC zijn samengegaan in de stichting Technetkring Alkmaar. De nieuwe technetkring, het Van der Meij College en het PCC werken samen aan versterking van het beroepsonderwijs in Alkmaar. Een van de maatregelen is afstemming over de techniekprofielen. Het Van der Meij College geeft nu PIE; het PCC verzorgt PIE, BWI en Autotechniek. Ook gaat de kring inhoudelijk bijdragen aan het onderwijsprogramma om de kloof tussen school en bedrijfsleven te verkleinen.

 

Elk jaar organiseert Stichting Technetkring Alkmaar samen met vertegenwoordigers uit het primair onderwijs, het EWT en de Jet-Net Junuior hub het Promotie Evenement Techniek (PET) in Alkmaar. Ook in 2017 maken leerlingen van groep 7 en 8 kennis met de 7 werelden van techniek op 19 en 20 oktober.

 

Meer informatie: Erik de Mink

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer