Regio's

Alkmaar / Noord Kennemerland

In Alkmaar stemmen de VMBO-scholen het onderwijsprogramma op elkaar af. Ook is de wens om nadrukkelijker samen te werken met het bedrijfsleven concreet geworden. Er zijn in deze regio onderwijsprojecten en competities waarmee de VMBO-scholen het kiezen voor de sector techniek stimuleren.


 

Sinds maart 2016 is de basis gelegd voor een georganiseerde en structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De Technetkringen van het Van der Meij College en PCC zijn samengegaan in de stichting Technetkring Alkmaar. De nieuwe technetkring, het Van der Meij College en het PCC werken samen aan versterking van het beroepsonderwijs in Alkmaar. Een van de maatregelen is afstemming over de techniekprofielen. Het Van der Meij College geeft nu PIE; het PCC verzorgt PIE, BWI en Autotechniek. Ook gaat de kring inhoudelijk bijdragen aan het onderwijsprogramma om de kloof tussen school en bedrijfsleven te verkleinen.

 

Elk jaar organiseert Stichting Technetkring Alkmaar samen met vertegenwoordigers uit het primair onderwijs, het EWT en de Jet-Net Junuior hub het Promotie Evenement Techniek (PET) in Alkmaar. Ook in 2017 maken leerlingen van groep 7 en 8 kennis met de 7 werelden van techniek op 19 en 20 oktober.

 

Meer informatie: Erik de Mink

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer