Regio's

Amsterdam

In Amsterdam is het Techniekpact 2020 vertaald in het Masterplan Techniek Amsterdam. In dit plan werken bedrijfsleven, voortgezet onderwijs en de overheid in de regio structureel samen met het doel om de instroom in en gekwalificeerde uitstroom uit de technische opleidingen te verhogen.


Amsterdam

Er is een (dreigend) tekort aan goed geschoolde technici in Amsterdam. Dit tekort zal in de toekomst verder oplopen. Tegelijkertijd loopt ook de werkloosheid onder jongeren op en daalt hun interesse in technische opleidingen.

In Amsterdam is het Techniekpact 2020 vertaald in het Masterplan Techniek Amsterdam. Binnen dit samenwerkingsverband werken het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs en de gemeente Amsterdam nauw samen om de instroom, én de gekwalificeerde uitstroom, in het technisch VMBO-, MBO- en HBO-onderwijs te verhogen.

 

Doel

Meer jongeren moeten kiezen voor een hoogwaardige technische opleiding, daar enthousiast over zijn en na afronding een vervolgopleiding gaan volgen of een technische carrière gaan opbouwen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat het Amsterdamse bedrijfsleven in de nabije toekomst over voldoende en goed geschoolde technisch personeel kan beschikken.

Kijk voor meer informatie over het Masterplan Techniek Amsterdam op de website:  www.amsterdam.nl/masterplantechniek of neem contact op met Ronald Koen via telefoonnummer 06-53880355 of stuur een mail naar: r.koen@amsterdam.nl

 

Vrienden van het Masterplan Techniek Amsterdam

Het Masterplan Techniek Amsterdam zet techniek weer op de kaart en heeft daar een breed netwerk voor nodig. Het Masterplan noemt hen “Vrienden”, zij zijn nodig om een inhoudelijke en actieve bijdrage te leveren.

 

Meer weten over de Vrienden van het Masterplan Techniek Amsterdam? Neem dan contact op met Peter Spreeuwers via telefoonnummer 06-22466151 of stuur een mail naar pfspreeuwers@hetnet.nl

 

    

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer