Regio's

Kop van Noord Holland

De Kop van Noord-Holland heeft grote behoefte aan goed opgeleide vakmensen en technici. Het is de uitdaging voor de regio om in deze behoefte duurzaam te voorzien. De basis hiervoor ligt in samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, overheid en onderzoeksinstellingen. De naam waaronder de partners samenwerken is Tech@Connect.


 
Tech@Connect
De kop van Noord Holland kent een krachtig en een zich sterk ontwikkelend maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven. Voor de verdere (economische) ontwikkeling en het realiseren van innovaties zijn vaklieden en technici hard nodig. De samenwerkende partijen in Tech@Connect willen de instroom naar technische opleidingen verbeteren, de kwaliteit van het technisch onderwijs verbeteren en de innovatiekracht van het bedrijfsleven versterken. Zo doende blijft  
de kop van Noord Holland aantrekkelijk om te wonen en te werken. 
 
Meer informatie: Erik de Mink
 
Tech@Connect

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer