Regio's

West Friesland

De AgriTech Campus geeft richting aan alle activiteiten die nodig zijn voor een structurele samenwerking tussen de agribusiness, het onderwijs en de overheden. Het is een stelselmatige aanpak die er toe moet leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven zijn en blijven.


 
De AgriTech Campus sluit aan bij het landelijke topsectorenbeleid voor de twee 'groene'  topsectoren. De AgriTech Campus kent drie kerntaken.
  • De eerste taak betreft het koppelen van de vraag naar opleidingen aan het onderwijsaanbod.
  • De tweede kerntaak is de marketingmotor en helpt de sector aan imagoverbetering.
  • De derde kerntaak behelst de innovatietoonbank, waar themaverkenningen en innovatieprojecten ontstaan tussen ondernemers en studenten.
 
AgriTech Campus versterkt relatie onderwijs en bedrijfsleven
In de AgriTech Campus wordt de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs versterkt om uiteindelijk één van de meest aantrekkelijke regio's van Nederland te worden. De campus brengt studenten en ondernemers dichter bij elkaar en versterkt daarmee de agrarische arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. In de AgriTech Campus worden projecten gerealiseerd die het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid intensiever laat samenwerken. Samen werken zij aan de versterking van kennis, imago en innovatie in Noord-Holland Noord.
 
Overheid
De AgriTech Campus wordt mede mogelijk gemaakt met steun van gemeente Hoorn en de provincie Noord-Holland. 
 
 
Meer informatie: agritechcampus  en  greenport
 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer