Regio's

Purmerend / Waterland

In de regio Waterland werken bedrijven, scholen en de werkgroep Manuele Intelligentie (MIG Groep) samen aan het verbeteren van het imago van techniek, technische beroepen en de technische bedrijven.


Scholen bezoeken bedrijven en er zijn leskisten waarmee basisscholieren aan de slag gaan met allerlei soorten techniek. De samenwerking is een co-produktie van de Ondernemersverengiingen IBEV (Edam-Volendam), PRO (Purmerend), VOWA (de koepelvereniging Ondernemend Waterland), technische vmbo-scholen (Triade Edam en College voor beroepsonderwijs Purmerend) en de Manuele Intelligentie Groep.
 
Meer informatie:
MIG Groep - Pieter van der Kooij
 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer