Regio's

IJmond

In de regio Techport (Amsterdam / IJmond) zorgen samenwerkende bedrijven en onderwijsinstellingen voor sterk technisch onderwijs. De focus ligt op meer en betere vakkrachten nu en in de toekomst, passend bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven: de maakindustrie, onderhoud, energie en offshore.


Techport Campus

Samen innoveren en investeren in regionale talentontwikkeling is het uitgangspunt van de samenwerking. De Techport Campus stemt sinds 12 december 2013 de activiteiten op elkaar af. De Techport Campus in de IJmond is een initiatief van Tata Steel, Zwart Techniek, de gemeente Velsen en het ROC Nova College.  Inmiddels is het samenwerkingsverband gegroeid en wordt er met subsidie uit het Regionaal Investerings Fonds gewerkt aan technisch toponderwijs. Er komt een betere aansluiting tussen de verschillende niveaus en het onderwijs wordt afgestemd op regionale behoeften.

 

Scholen en bedrijven

Het samenwerkingsverband bestaat uit bedrijven die zich hebben verengid onder de naam Techport Industries. De  scholen zijn de vmbo-scholen Technisch College Velsen en Kennemer College, het ROC Nova College voor mbo en de hbo-scholen Hogeschool Inholland en Hogeschool van Amsterdam.

 

Vier actielijnen

De activiteiten van de Techport Campus zijn onderverdeeld in de actielijnen Kiezen voor Technologie, Leren in de Techniek, Werken in de Techniek en Innoveren. Informatie over ambities en concrete activiteiten vindt u in de folder Sterker technisch onderwijs en meer innovatiekracht. 

 

Over Techport

Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, offshore, maakindustrie en topsector high tech systems & materials. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief zijn in deze sectoren. Vanuit de regio Techport werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH.

Copyright © 2016 techport.nl. All rights reserved. - Disclaimer