Bedrijven

Bedrijven

Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het verbreden en versterken van wetenschap en techniek in het onderwijs. Kennis uit onder meer de maakindustrie, de zorg, agritech en voedselindustrie zijn van belang om de theorie op school te verrijken en zo een contextrijke leeromgeving te creeren.


 

Concrete praktijkvoorbeelden, beroepenvoorliching en informatie over trends en ontwikkelingen helpen jongeren bovendien bij het vormen van een juist beeld over werken in de techniek en het maken van een keuze voor een (vervolg)opleiding. 

 

Campusvorming in de regio

Goed en vernieuwend onderwijs dat aansluit bij de behoefte op de armbeidsmarkt is alleen mogelijk als het bedrijfsleven betrokken is bij de inhoud van het onderwijs. In verschillende regio's in Noord Holland werken onderwijs en bedrijfsleven al goed samen, onder meer bij de vorming van campussen. Zo zijn er in Noord Holland inmiddels een Food Campus, AgriTech Campus, Maritime Campus en Techport Campus. Zie ook Regio's

 

Meedoen aan het Doeprogramma Techniekpact NH

Bedrijven kunnen zich aanmelden om een bijdrage te leveren aan ons Doeprogramma. Klik op Meedoen Doeprogramma voor het overzicht van de mogelijkheden.

 

Noord-Holland bezet de vierde positie in Nederland als het gaat om industriele bedrijvigheid. Andere technische sectoren zoals de bouw, ICT, logistiek, energie, offshore en agribusiness zijn ook goed vertegenwoordigd in de provincie. Samenwerking versterkt de positie van individuele bedrijven, van sectoren en uiteindelijk van de hele provincie. Een vitale arbeidsmarkt, innovatie en goed onderwijs zorgen voor verdere economische ontwikkeling. Branchverenigingen behartigen de belangen van de sectoren. 

 

TechniekRaad

De TechniekRaad neemt het voortouw bij het opstellen en uitvoeren van een gemeenschappelijk Techniekplan. Onderlinge samenwerking staat daarbij voorop: werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidingsfondsen, kenniscentra, gemeenten, kamer van koophandel en onderwijsinstellingen. De TechniekRaad ondersteunt het Doeprogramma Techniekpact NH.

 

 

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer