Bedrijven

TechniekRaad NH

De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van vier ondernemersorganisaties in de techniek: Bouwend Nederland, Vereniging FME-CWM, Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI. Deze vier partijen willen zich samen met de provincie Noord-Holland inzetten voor een verdere versterking van activiteiten op het gebied van instroom, arbeidsmarkt en beroepsopleidingen.


Als het gaat om industriële bedrijvigheid bezet Noord-Holland de vierde positie in Nederland. Ook andere technische sectoren zoals de bouwnijverheid, ICT, logistiek, energie en agribusiness vormen ieder op zich een basis voor verdere economische ontwikkeling in de regio.

 

De TechniekRaad neemt het voortouw bij het opstellen en uitvoeren van een gemeenschappelijk Techniekplan. Onderlinge samenwerking staat daarbij voorop: werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidingsfondsen, kenniscentra, provincie Noord-Holland, gemeenten, kamer van koophandel en onderwijsinstellingen. De vraag van de bedrijven is daarbij sturend. Met deze samenwerking vormen de vier partners het aanspreekpunt voor de coördinatie en versterking van de goede projecten die er op die terreinen al zijn en/of komen.  Door de inzet en expertise van de partners in de TechniekRaad zal een grotere efficiency en kwaliteit van allerlei activiteiten bereikt worden.

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer