Bedrijven

Activiteiten

De TechniekRaad NH werkt aan:

  • De ondernemersvisie op instroom in techniek, de arbeidsmarkt en beroepsopleidingen. Dat betekent allereerst het bijeen brengen van de – veelal bestaande – kennis. De TechniekRaad kan dan de behoeften van de bedrijfstakken op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, opleiding en instroom gericht aangeven.
  • Het structureren en verbeteren van overleg en samenwerking. Waar nodig treedt de TechniekRaad op als coördinator van overleg en samenwerking. Waar mogelijk vereenvoudigt en stroomlijnt de TechniekRaad overleg en samenwerking.
  • Het aanspreekpunt (adviseur) voor met name regionale en landelijke overheden, onderwijsinstellingen, opleiders en voor de kenniscentra.
  • Initiatieven die de sectororganisaties willen als het bijvoorbeeld gaat om adequate opleidingsfaciliteiten, vergroten van de instroom, een vraaggestuurd en kwalitatief opleidingsaanbod, doorlopende leerroutes, effectief overleg en samenwerking bedrijfsleven-onderwijs.

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer