Doeprogramma

Doeprogramma

Het Doeprogramma Techniekpact NH bestaat uit activiteiten waarmee wij technologie en wetenschap stimuleren door de hele onderwijsketen heen. Met deze activiteiten kunnen scholen en bedrijven direct aan de slag: praktisch, concreet en uitdagend.


 

Met ons Doeprogramma richten wij ons op de actielijnen Kiezen voor technologie en Leren in de techniek. Zo leveren wij een structurele bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het Techniekpact 2020Wij koppelen op zichzelf staande activiteiten aan thema’s, competenties en (nieuwe) onderwijsactiviteiten. Zo ontstaat er structuur en samenhang. Wetenschap en technologie zijn zodoende aan allerlei vakken te koppelen en fundamenteel in het onderwijsplan op te nemen.

 

Doorgaande leerlijnen

Het doeprogramma kent doorgaande leerlijnen met aansprekende onderwerpen (automotive, bouw, constructies, energie, lucht & ruimtevaart) in combinatie met actuele thema’s (veiligheid, milieu, duurzaamheid) en vaardigheden (ontdekken, ontwerpen, communicatie, samenwerken). Met het doeprogramma stimuleren wij technologie en wetenschap door de hele onderwijsketen heen. Door al op de basisschool het fundament te leggen, zullen meer scholieren op de middelbare school kiezen voor een technisch profiel, meer jongeren een technische vervolgstudie doen en gaan meer afgestudeerden daadwerkelijk in de technische sector werken.

 

Onderwijsprogramma's 

Het aanbod is breed. Van eenvoudige lesbrieven en werkbladen tot schoolcompetities. En van masterclasses en workshops tot evenementen. In alles komt op een didactisch verantwoorde manier de rol én lol van techniek en wetenschap in de samenleving aan bod.  

 

Meer informatie: Erik de Mink

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer