Doeprogramma

Case - Stoere Beroepen

WARMENHUIZEN - In de kop van Noord-Holland loopt vanaf september het onderwijsprogramma Stoere Beroepen. Hiermee zorgen de scholen er onder meer voor dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met de diversiteit aan (technische) beroepen in de regio.


 

Met Stoere Beroepen gaan scholen een duurzame relatie aan met enkele berdrijven in de regio. De school en het bedrijf ontwikkelen samen activiteiten die passen in het onderwijsprogramma van de school. De lesinhoud is gekoppeld aan de activiteiten van een bedrijf.

 

Meer dan alleen een bezoek

Hoogtepunt van het programma is natuurlijk het bedrijfsbezoek. De leerlingen gaan uiteraard kijken en luisteren, maar ook echt iets doen. Dat begint al op school met gerichte opdrachten voorafgaand aan het bezoek en eindigt weer in de klas met bijvoorbeeld een presentatie door de leerlingen of een andere activiteit. De werkzaamheden in het bedrijf, de banen, de techniek of de sector waarin het bedrijf actief is staan bij Stoere Beroepen centraal.

 

Onderzoekend leren

Dankzij het programma komen de leerlingen op een actieve, onderzoekende manier in aanraking met de verschillende domeinen van techniek. Zoals elektriciteit, magnetisme, aandrijftechniek of procestechniek. De onderzoekende houding helpt kinderen te leren waarnemen, nadenken, begrijpen, samenwerken, informatie verwerken en conclusies trekken. En dat biedt leerkrachten de kans om de aanwezige talenten bij kinderen te benutten en hun brede ontwikkeling te volgen.

 

Ontwikkeling

Voordat een school echt van start kan gaan met Stoere Beroepen, is er meer dan een jaar voorbereidingstijd nodig. Het proces begint met het verzamelen van de lesstof die te koppelen is aan verschillende bedrijven in de regio. Tijdens een bezoek aan het deelnemende bedrijf wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om leerlingen een veilig en educatief kijkje te geven in het bedrijf. Er wordt gekeken welke technische processen er zijn en welke beroepen daarbij horen. Het projectteam maakt vervolgens passende opdrachten, die worden voorgelegd en beoordeeld op haalbaarheid aan de contactpersoon van het betreffende bedrijf.

 

Contactpersoon onderwijs: Petra de Wolf

Contactpersonen Onderwijs Begeleidings Dienst Noordwest: Nanette Wagenaar en Bea bakkers.

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer