Doeprogramma

Uitslagen en stand 2014 - 2015

 

Na drie circuitdagen is de eindstand in de First Electro League als volgt:

  1. Felisenum - 233,5 pnt
  2. Tata Steel Academy  - 230 pnt
  3. Kennemer College - 223 pnt
  4. Nova College - 189,5 pnt
  5. ROC van Amsterdam - 58,5 pnt
  6. Drenthe College - 34 pnt
  7. Technisch College Velsen - 23 pnt
  8. Radius College
  9. Esdal College
  10. Friesland College

Bij gelijk aantal totaalpunten geeft de score bij de rij-onderdelen de doorslag in de einduitslag. Bij gelijke scores bij de rij-onderdelen geeft het aantal overwiningen de doorslag.

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer