Doeprogramma

FIRST LEGO® League

 

De FIRST LEGO® League is een schoolwedstrijd voor jongeren tussen de 9 en 15 jaar. De competitie daagt uit om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema en gedefinieerd in de jaarlijks wisselende challenge. De kinderen werken in teams van maximaal tien deelnemers om de opdrachten zo goed mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale finales.

 

 

FIRST LEGO® League in Noord Holland

De provincie Noord Holland is verdeeld in twee regio's waar teams het tegen elkaar opnemen, te weten Noord Holland Noord en Noord Holland Zuid. De competites vinden plaats bij respectievelijk Inholland Alkmaar en Inholland Haarlem. De winnaars gaan door naar de landelijke finale. 

Verschillende opdrachten

De FIRST LEGO® League bestaat uit verschillende opdrachten. Elk jaar is er een ander thema, meestal gekoppeld aan een maatschappelijk probleem. De opdrachten zijn:

 

Opdracht 1: Ontwerp, bouw en programmeer een robot

De teams moeten een volledig autonome robot ontwerpen, programmeren en bouwen. Daarbij maken ze gebruik van het LEGO MINDSTORMS® systeem. De robot mag alleen geprogrammeerd worden met LEGO MINDSTORMS RCX, NXT, EV3 of RoboLab software (elke versie is toegestaan). Andere software is niet toegestaan. Patches, add-ons en nieuwe versies van de toegestane software van de makers (LEGO en National Instruments) zijn toegestaan. Tool kits, inclusief de LabVIEW tool kit, mogen niet gebruikt worden. Met deze robot moet tijdens de finaledagen wedstrijden worden gespeeld op een opdrachtenparcours, waarbij punten te verdienen zijn. Het parcours is zo ontworpen dat beginnende teams vrij eenvoudig punten kunnen halen. Voor gevorderde teams is het echter onmogelijk om alle punten in de wacht te slepen.

 

Opdracht 2: Voer je eigen onderzoek uit en presenteer de resultaten

De FIRST LEGO® League is meer dan alleen een robotwedstrijd. Elk team voert binnen het jaarlijkse thema een eigen onderzoek uit over de maatschappelijke rol van techniek en technologie en presenteert de uitkomst tijdens de regionale en landelijke finale. Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt van de kinderen verwacht dat ze zelf initiatief nemen en met behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar een probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben. Vervolgens moeten de kinderen zelf op zoek naar een creatieve oplossing, die ze vervolgens presenteren op de finaledagen.

 

Uitgangspunten

De waarden van de FIRST LEGO® League zijn de hoekstenen van de competitie. Ze behoren tot de fundamentele elementen die de FIRST LEGO® League onderscheiden van andere programma’s van zijn soort. Door het omarmen van deze zogenoemde Core Values, leren de deelnemers dat vriendschappelijke competitie en wederzijds voordeel niet op zich zelf staande doelstellingen zijn; het helpen van een ander is de basis van teamwork.

  • Wij zijn een team.

  • Met hulp van onze coaches en mentoren doen wij het werk om oplossingen te vinden.

  • We zijn ons ervan bewust dat onze coaches en mentoren niet alles weten. We leren samen.

  • We respecteren het principe van een vriendschappelijke competitie.

  • Wat we ontdekken is belangrijker dan wat we winnen.

  • We delen onze ervaringen met anderen.

  • We laten Gracious Professionalism™ (sportiviteit) zien in alles wat we doen.

  • We hebben plezier!

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer