Doeprogramma

Greenpower Challenge

 
Scholen in Noord en Zuid Holland krijgen in schooljaar 2018/2019 voor het eerst de mogelijkheid deel te nemen aan de Greenpower Challenge. Dit is een wedstrijd voor teams van scholen met hun zelfgebouwde Greenpower kitcars. Scholen doen in ieder geval mee aan de testdag en een wedstrijd in de provincie Noord Holland, maar kunnen ook deelnemen aan de internationale wedstrijd van Greenpower Benelux.
 
De Greenpower kitcars zijn uitermate geschikt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vooral de praktische kant van deze challenge past goed in de belevingswereld van jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. De kitcar wordt opgebouwd aan de hand van een handleiding (bouwpakket) of binnen de voorschriften zelf ontworpen en met eigen materialen gebouwd. De keuze is aan de school: wat sluit het best aan bij het eigen onderwijsprogramma?   
 
Vmbo
De Greenpower Challenge past goed in het vernieuwde vmbo (sector techniek, PIE, D&P, M&T, BWI, eindtermen, keuzedeel). Vandaar dat organisaties als VTi, nexTechnician, Masterplan Techniek Amsterdam en Techport / Tata Steel deze challenge onder de aandacht brengen bij vmbo-scholen. Zij zien de Greenpower Challenge als een concrete mogelijkheid om het technisch (beroeps)onderwijs te verbreden, te versterken en aantrekkelijker te maken.
 
Havo/vwo
De Greenpower Challenge is ook een verrijking van het onderwijsprogramma voor havo- en vwo-leerlingen. De elektrisch aangedreven voertuigen lenen zich uitstekend voor profielwerkstukken of praktijkonderijs. Denk aan de koppeling met vakken als natuurkunde, wiskunde en techniek. Ook hier geldt: de Greenpower Kitcar is in te zetten op een manier die het best past bij het eigen onderwijsprogramma. 
 
 
Meer over Greenpower Benelux
 
Meer over het internationale westrijdreglement en aanpassingen voor de Benelux
 
Meer over de te bestellen bouwpakketen en voorwaarden
 
 
Greenpower is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Hier bestaat het onderwijsprogramma al sinds 1999. Greenpower is hier uitgegroeid tot een activiteit waaraan ruim 500 scholen meedoen.
 
  Greenpower
 
 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer