Doeprogramma

Tuinbouw Battle

Bij de Noord-Hollandse Tuinbouwbattle strijden basisscholen om de prijs voor de beste tulpenteelt. De teelt wordt door leerlingen van de basisscholen zelf verzorgd in het klaslokaal van hun eigen basisschool.


 

Op een teeltkar wordt een teeltopstelling gebouwd met twee lagen tulpen. Boven elke teeltlaag hangt led-verlichting die de tulpen belicht. Leerlingen verzorgen de teelt volgens het bijgeleverde teeltplan en kunnen de hulp inschakelen van een expert uit het bedrijfsleven. Deze expert geeft instructie én een inkijkje in de technologische aspecten van de agrarische sector.

  

Lespakket en bedrijfsbezoek

Leerlingen brengen ook een bezoek aan het bedrijf van de expert. Elke kar wordt uitgerust met een lespakket. De tulpen worden opgekweekt in de klas. Na ca. drie weken zijn de tulpen klaar om te oogsten. De leerlingen maken dan tulpenbossen. De kinderen  mogen zelf bedenken wat zij met de tulpen (en de eventuele opbrengst daarvan) doen. Vele ludieke acties zijn al de revue gepasseerd en hebben de (nationale) pers gehaald. Per schooljaar doen maar liefst 25 scholen mee aan de tuinbouwbattle.

 

Wil je met jouw klas meedoen in schooljaar 2018-2019? Je kunt je bij Erna Steenhuis aanmelden.

 

Tuinbouw Battle Techportal  Tuinbouw Battle Techportal 

Groen en techniek

Al drie jaar is de Tuinbouwbattle een groot succes. Leerlingen van basisscholen in de regio Noord-Holland Noord  (groep 7 & 8)  worden geinteresseerd in de groene, innovatieve en technische kant van de land- en tuinbouw met dit project.

 

Programma

De Noord-Hollandse Tuinbouwbattle kent 6 rondes, per ronde kunnen 5 scholen meedoen.  Startdata/ -weken:

  • Ronde 1: Week 44 / 29 oktober 2018
  • Ronde 2: Week 48 / 19 november 2018
  • Ronde 3: Week  2 /  7 januari 2019
  • Ronde 4: Week 5 / 28 januari 2019
  • Ronde 5: Week 9 / 25 februari 2019
  • Ronde 6: Week 12 / 18 maart 2019

 

Maak kennis met de Innovatieve technologie in de groene sector

De Noord-Hollandse bollensector is wereldmarktleider en staat bol van technische innovaties en duurzame oplossingen. Teelt onder ledverlichting in plaats van in de grond is er één van. Met de Noord-Hollandse Tuinbouwbattle wordt een uitdagend en inspirerend techniekproject met een scherpe focus op de tuinbouw aangeboden aan basisscholen in Noord-Holland Noord. Sprekende beelden en sterke praktijkvoorbeelden moeten leerlingen en studenten verleiden tot een carrière in de agrarische sector. De Noord-Hollandse Tuinbouwbattle helpt daarbij.

 

Wil je met jouw klas meedoen in schooljaar 2018-2019? Je kunt je bij Erna Steenhuis aanmelden.

 

De Noord-Hollandse Tuinbouwbattle wordt georganiseerd door GreenPort NHN en mede mogelijk gemaakt door de Rabobank West -Friesland, Stimuflori, Provincie Noord-Holland, KAVB en Puur Hoorn.

Tuinbouw Battle Techportal   

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer