Doeprogramma

Leskisten

De MiG-KiT is een populaire leskist in de regio Purmerend / Waterland. De kist bevat onder meer de techniekmethode Proeven van Techniek. Hierin staan werkopdrachten voor de groepen 3 t/m 8. De benodigde gereedschappen en materialen zijn in de leskist aanwezig: tangen, zagen, lampjes, batterijen, stroomdraad, etc. De leskist een uitstekend middel om op eenvoudige wijze en verantwoord met techniek aan de slag te gaan.


Met de MiG-kit start je eenvoudig met techniek in de basischool  Leskist voor techniekpromotie in het basisonderwijs

 

Bedrijfsbezoek
Aan het lesmateriaal zijn bedrijfsbezoeken gekoppeld voor leerlingen van groep 7. Zo maken zij ook in de praktijk kennis met de wereld van techniek. Kinderen krijgen zo een goed beeld wat er in bedrijven aan techniek voor handen is en welke technische beroepen er zijn. In groepjes van 5-8 leerlingen worden de leerlingen met de Espeq-techniekbus gebracht en gehaald bij de 50 deelnemende bedrijven in de regio Waterland.  Deze bezoeken worden uitgewerkt in een powerpoint of filmpje.

 

Discovery Cup
Ieder groepje leerlingen dat een bedrijf bezoekt zendt de presentatie of het filmpje in voor de jaarlijkse wedstrijd om de wisseltrofee; de Discovery Cup. Voor deelname aan deze wedstrijd maakt de groep ook een powerpoint over het werken met Proeven van Techniek in de school.

 

Workshops in het voortgezet onderwijs
Voor de leerlingen van groep 6 worden er workshops in de scholen voor voortgezet onderwijs georganiseerd. Deze workshops staan onder leiding van een vo-techniekdocent, maar vo-leerlingen verzorgen zoveel mogelijk de instructie en begeleiding. 

 

Meer informatie over de MiG-Kit

Contact met vereniging Manuele Intelligentie Groep 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer