Doeprogramma

Technasia

Technasia zijn scholen in het havo en vwo waar leerlingen kunnen kiezen voor het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Leerlingen werken in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen.


De opdrachten zijn vraagstukken waarmee bedrijven bezig zouden wíllen zijn, maar waar zij maar niet aan toekomen of de mankracht voor missen. Vraagstukken waarmee bedrijven of andere organisaties al een tijd mee in hun maag zitten en waar maar geen creatieve oplossing voor komt. Dát zijn vraagstukken die worden omgezet in lesmateriaal waarmee leerlingen op een technasium aan de slag gaan.

 

Meer informatie over Technasium

 

Regionaal netwerk

Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo, die bestaat sinds 2004. Er zijn ruim negentig technasia verspreid door heel Nederland.

Technasia werken samen in een regionaal netwerk. Gezamenlijk bouwen ze aan de samenwerking met het bedrijfsleven. De netwerkcoach coördineert de contacten met het bedrijfsleven. Wilt u als school of opdrachtgever een bijdrage leveren aan het stimuleren van bètatalent? Neem dan contact op Wilco Zwennis, de netwerkcoach voor Noord Holland, Flevoland en Randstad Noord.

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer