Doeprogramma

PO: Boost your brains, use your hands

Technisch College Velsen (TCV) daagt leerlingen uit om hun hersens te gebruiken in combinatie met hun handen. De school biedt leerlingen uit groep 7 en 8 de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende vakgebieden, op het TCV of uw basisschool.


Doe-middagen

Het Technisch College Velsen organiseert 3 maal per jaar een doe-middag. Dit vindt altijd plaats op een woensdagmiddag. De leerlingen maken gedurende twee uur kennis met techniek en onze school;theorie en praktijk. Opgeven:0255-546900 of info@technischcollegevelsen.nl

 

 

Techniek op uw eigen school

Uw groep 7 en/of groep 8 wordt bezocht door een techniekdocent en enkele leerlingen uit klas 1 of 2. Gezamenlijk maken zij een werkstuk. Ook krijgen uw leerlingen voorlichting over het TCV. Het TCV neemt alle materialen en gereedschappen mee! Informatie: r.groot@technischcollegevelsen.nl

 

Kennismakingsochtend

Van september tot en met februari kan groep 8, met hun leerkracht en begeleiders, op bezoek komen op het Technisch College Velsen. Alle basisscholen krijgen hiervoor een uitnodiging. In overleg wordt er een datum gekozen voor een gecombineerde kennismaking met het Technisch en Maritiem College Velsen. De leerlingen krijgen voorlichting over onze school, een rondleiding en maken een werkstukje. Aan het einde van de ochtend is er een lunch in de eetzaal van het Maritiem College Velsen. Informatie: a.zwanenburg@technischcollegevelsen.nl 

 

Vakvollege

Het VMBO in Velsen leidt scholieren op voor een toekomst in de techniek. Binnen de kaders van het Vakcollege krijgen de jongeren minimaal tien lesuren per week Techniek en Vakmanschap. In deze uren wordt de combinatie gemaakt tussen de praktijk en de praktijkgeoriënteerde lessen.

 

Doelgroep Groep 7 en 8

Aantal deelnemers 1 tot 30 leerlingen

Wanneer In overleg

Tijden In overleg, tijdens schooluren

Locatie Technisch College Velsen of uw basisschool

Kosten Gratis

Informatie Zie tekst hierboven voor mailadressen

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer