Doeprogramma

PO: Slim met je handen werken

Het Kennemer College organiseert techniekworkshops voor leerlingen die slim genoeg zijn om met hun handen te werken. De workshops vinden plaats in de werkplaats van de school in Heemskerk of op uw basisschool.


Het Kennemer College heeft verschillende programma’s waarin leerlingen met verschillende materialen en technieken omgaan; van houtbewerking tot metaalbewerking.In alle programma’s geven docenten van het Kennemer College uitleg over de opdrachten. Leerlingen van het Kennemer College werken samen met uw leerlingen bij het maken van hun eigen werkstuk. Er zijn verschillende workshops.Wat ze van elkaar onderscheidt isde locatie en het aantal leerlingen dat aan een techniekworkshop kan meedoen.

 

Techniektalent 

Heeft u enkele leerlingen in de klas die graag technisch bezig zijn? En gunt u hen een dagje techniek in onze werkplaatsen? Wij bieden een dagdeel techniekonderwijs voor maximaal vier leerlingen. Contactpersoon: s.beentjes@kennemercollege.nl

 

Mater iaal bewerking

Heeft u een groep van meer dan vier leerlingen die willen werken met verschillende materialen? In een workshop van 3 klokuren maken de leerlingen in onze werkplaatsenkennis met verschillende materiaalsoorten en technieken. Ze maken verschillende werkstukken die ze meenemen naar huis. Contactpersoon: h.deruiter@Kennemercollege.nl

 

 

Techniek op uw eigen school

Wilt u een techniekles op uw eigen school? Dat kan. Een docent Techniek komt bij u op school een praktische doe-les geven. Leerlingen maken in een lesblok van maximaal 3 klokuren een werkstuk dat ze meenemen naar huis. Vooraf is er met u overleg over de uitvoering van de les. Onze docent neemt materialen en gereedschappen mee. Contactpersoon: h.deruiter@Kennemercollege.nl

 

Doelgroep Groep 7 en 8

Aantal deelnemers 1 tot 30 leerlingen

Wanneer In overleg

Tijden In overleg, tijdens schooluren

Locatie Kennemer College Heemskerk of uw basisschool

Kosten Gratis

Meer informatie Zie tekst hierboven voor mailadressen

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer