Agenda

Agenda

Vanuit de regio Techport organiseren de samenwerkende partijen evenementen, onderwijsprogramma's, scholencompetities, seminars, beurzen en innovatiebijeenkomsten. De ene keer is de insteek heel lokaal, de andere keer regio-overstijgend of landelijk.
 

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer