Nieuws

Corus verlengt samenwerking met scholen

VELSEN - Techno Challenge-partner Corus en negen Havo/VWO-scholen uit Noord Holland tekenden donderdag 29 oktober een nieuwe Jet-Net-overeenkomst. Het staalconcern en de scholen verlengen daarmee de samenwerking om het bètatechnische onderwijs te verbeteren en de doorstroom naar bètatechnische studies te versterken.


Corus en de negen scholen zijn lid van Jet-Net. Jet-Net is het Jongeren en Technologienetwerk waarin scholen, bedrijven en de overheid samenwerken om technisch onderwijs te promoten. In Nederland kiezen te weinig scholieren voor een technisch profiel en gaan er te weinig jongeren een technische studie doen. Het gevolg is dat er onvoldoende vaklieden en bètatechnici op de arbeidsmarkt zijn. Dit heeft nadelige gevolgen voor de economie en innovatiekracht van Nederland.

 

Bedrijven als Philips, Shell, DSM en Corus verlevendigen de theorie op school met voorbeelden uit de praktijk. Ook geven de bedrijven voorlichting over werken in de techniek. Zo krijgen de scholieren inzicht in de toepassing van scheikunde, wiskunde of natuurkunde. En krijgen ze informatie over de veelheid aan verschillende beroepen in de technische sector.

 

Corus werkt samen met het Bonhoeffer College en het Jac. P. Thijssen uit Castricum, GSG Schagen, Huygens College (Heerhugowaard), Kennemer College (Beverwijk), het Tabor Werenfridus en Tabor Oscar Romero uit Hoorn, het Mendel College (Haarlem) en het Felisenum Gymnasium uit Velsen Noord. 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer