Nieuws

Techno Challenge lanceert First Electro League

Na een lange en intensieve voorbereiding, lanceerde stichting Techno Challenge op vrijdag 10 september de First Electro Leaugue. De officiele aftrap, het onthullen van een elektro kart en aerodynamische ligfiets, vond plaats op Circuit Park Zandvoort.


De First Electro League is een unieke scholencompetitie met elektrisch aangedreven voertuigen waarbij techniek, wetenschap en teamwork centraal staan. Er zijn verschillende klassen, die het mogelijk maken alle onderwijsniveaus te bedienen met uitdagend, praktisch en eigentijds lesmateriaal. Het begint al op de basisschool met radiografisch bestuurbare modelauto's.

 

De First Electro League heeft twee uitgangspunten: teamwork en elektrisch rijden. Scholieren vormen een team en strijden tegen teams van andere scholen op gebied van snelheid, behendigheid, design, communicatie, duurzaamheid en innovatie. Ze rijden met voertuigen die elektrisch worden aangedreven.

 

Om het beste resultaat te bereiken kan worden samengewerkt met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring om materialen aan te schaffen. Of in de vorm van kennisoverdracht. In het bedrijfsleven is veel ervaring aanwezig dat het team kan gebruiken om de gestelde onderwijsdoelstellingen te bereiken.

 

Talenten
De First Electro League is een platform om op een sportieve wijzen talenten te ontwikkelen op het gebied van onderzoeken, redeneren en problemen oplossen. Het is een competitie voor gemotiveerde scholieren die zich willen onderscheiden en het beste uit zichzelf willen halen, door de hele onderwijsketen heen.

 

Leertraject
De competitie is een toegevoegd leertraject, een extra praktijk of stage. Scholieren leren werken in multidisciplinaire teams en komen in aanraking met de nieuwste technieken en materialen, die doorgaans niet tot het standaard lesprogramma behoren. Dankzij dit aanvullende programma worden op elk niveau talenten aangesproken. En in het beroepsonderwijs leidt dit zelfs tot een voorsprong op de arbeidsmarkt. De kloof tussen theorie op school en de praktijk in het bedrijfsleven wordt kleiner.

 

Financiering
De stichting Techno Challenge is een platform van bedrijven en scholen. De First Electro League wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Belangrijkste participanten zijn Alliander, Tata Steel, Sunrider en MS Kart. Dankzij de samenwerking met scholen die mee investeren is er ook subsidie verkregen van SenterNovem (EZ). De stichting levert een beperkte set materialen. Teams krijgen de ruimte om zelf voor sponsors te zorgen. De meest ondernemende teams kunnen zodoende over extra geld beschikken.

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer