Nieuws

Bedrijven en leerlingen realiseren smalspoor

Leerlingen van het Kennemer College in Noord- Holland van de afdeling techniek zijn gestart met de realisatie van een trajectstuk smalspoor (dit is kleiner dan normaal spoor). Dit project is in opdracht van Menno Twisk van het Strand- en Streekhistorisch Museum. Het uiteindelijk doel is om over dit smalspoor te rijden met de gerestaureerde Tuinderslorrie (railvoertuig waarmee tuiniers hun oogst vervoerde) op het spoor rond mei 2018.


 

Het is inmiddels alweer het achtste project voor het Strand- en Streekhistorisch Museum van Menno Twisk. Dit wordt in samenwerking met het Decauville Spoorweg Museum en het Kennemer College gedaan.


Arnoud Bongaards van het Smalspoor museum, die het historische zandafgravings- en tuindersmatrieel voor onbeperkte tijd in bruikleen heeft gegeven aan Twisk, is nauw betrokken bij het project. Evenals het Strandvondstenmuseum/Twisk en het Decauville Spoorweg Museum, die een deel van de kosten sponsoren. Het transport wordt voor een groot deel gesponsord door Th. Veldt Transportbedrijf en Garagebedrijf Black8. Het accubedrijf Acim uit Castricum is ook aangeschoven en adviseert over de betaalbare vernieuwing van de oplaadbare accu's. 

Op 9 november brachten alle betrokkenen gezamenlijk een bezoekje op de school. Ze zagen het projectteam voortvarend aan het werk!

Wil u als bedrijf samenwerken aan dit fantastisch project samen met vmbo-leerlingen? Meldt u zich dan bij het Kennemer College of het Technisch College Velsen. 

http://www.kennemercollege.nl

http://www.technischcollegevelsen.nl

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer