Nieuws

Intentieovereenkomst Techport Centre

VELSEN - De gemeente Velsen, het ROC Nova College en Tata Steel tekenden vrijdag 23 juni een intentieovereenkomst om te komen tot het Techport Centre. Met de intentieovereenkomst willen de drie partijen de haalbaarheid van het Techport Centre serieus onderzoeken en de samenwerking daarin nader vorm geven.De gemeente Velsen, het ROC Nova College en Tata Steel tekenden vrijdag 23 juni een intentieovereenkomst om te komen tot het Techport Centre. Met de intentieovereenkomst willen de drie partijen de haalbaarheid van het Techport Centre serieus onderzoeken en de samenwerking daarin nader vorm geven.


De maak- en onderhoudsindustrie is van groot belang voor de economische ontwikkeling in de metropool Amsterdam. Deze maak- en onderhoudsindustrie drijft op menselijk kapitaal en heeft de komende jaren hoogwaardige vakmannen en vrouwen nodig op alle opleidingsniveaus.

 

Opleiden in techniek

Zonder extra inspanning blijft technisch talent schaars. Met Techport Centre slaan overheden, bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen om jongeren en volwassenen op te leiden in de techniek en innovatie bij bedrijfsleven te stimuleren. De Tata steel Academy, die komend jaar 80 jaar bestaat, wordt een centraal en integraal onderdeel van Techport Centre. Samen met het Nova College en andere opleiders en ondernemers uit de omgeving worden de krachten gebundeld om zo aantrekkingskracht voor de maak-, onderhouds- en procesindustrie in de IJmond te vergroten voor nieuw personeel en studenten.

 

Innovatie en start ups

In Techport Centre komt tevens een Innovation Warehouse. In dit Innovation Warehouse wordt er een innovatieve omgeving gecreëerd waar innovaties en nieuwe technologieën zoals robotisering, sensoring, duurzaamheid en advanced analytics worden opgenomen. Het zijn juist die nieuwe technologische innovaties die het bedrijfsleven de komende jaren gaan doen veranderen: het is belangrijk om daar tijdig op in te spelen. Ook biedt het ruimte voor ondernemerschap: er komen plekken voor startende en groeiende bedrijven. Het Innovation Warehouse past uitstekend bij de opleidingscomponent van Techport Centre.

 

Proces

Met het tekenen van de overeenkomst laten de drie partijen zien dat zij in gezamenlijkheid vooruit willen kijken. De drie partijen willen naar andere partners zoals het bedrijfsleven, de provincie Noord-Holland en de Metropool Regio Amsterdam (MRA) een sterk signaal afgegeven.

Met de intentieovereenkomst binden partijen zich aan een gezamenlijk proces. De verwachting is dat eind van 2017 alle benodigde informatie beschikbaar is aan de hand waarvan door de partners verdere keuzes gemaakt kunnen worden.

           

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer