Nieuws

Nieuw: inspiratiemap over wetenschap en technologie voor kleuters

HEILOO - Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland ontwikkelde in samenwerking met de hogeschool iPabo een inspiratiemap map over onderzoekend en ontwerpend spelen met kleuters. Basisscholen in Noord-Holland en Flevoland ontvangen de map gratis. De map is via de website www.iederkindeentalent.nl gratis te downloaden en voor € 17,00 te bestellen. De map wordt vanmiddag voor het eerst uitgereikt aan leerkrachten tijdens het W&T-cafe in Heiloo, een bijeenkomst over wetenschap en technologie in het basisonderwijs.


Wetenschap en technologie met kleuters? Jazeker; kleuters zijn enorm uit te dagen met W&T! Dat bewijzen de 40 beschreven activiteiten in de inspiratiemap. Activiteiten die eraan bijdragen dat jonge kinderen ervaring opdoen met ontdekken, onderzoeken, dingen bedenken en uitproberen, met vragen stellen, samen praten en redeneren. Dat kinderen ervaren dat zij met open opdrachten en vraagstukken aan de slag kunnen, dat zij daarin vertrouwen krijgen en dat zij een nieuwsgierige en vindingrijke houding ontwikkelen (Onderwijs 2032).

 

Toekomstgericht onderwijs

Dat onderwijs in W&T niet ingewikkeld hoeft te zijn, laat deze inspiratiemap zien. De praktische lesideeën hebben in de klas hun waarde voor peuters en kleuters bewezen. De activiteiten prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen, laten kinderen ontdekken, spelen en onderzoeken. Zo komen ze al vroeg in aanraking met de eerste en misschien wel belangrijkste stap van W&T: verwondering, nieuwsgierigheid: ‘Hé, hoe kan dat?’ Dit is een zeer veelzijdig en breed in te zetten inspiratiemap vol praktische lesideeën, waarmee (aankomende) leerkrachten en andere professionals die werken met jonge kinderen toekomstgericht onderwijs kunnen vormgeven.

 

Cadeau van het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland

Binnen het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/Flevoland (EWT) bundelen schoolbesturen, universiteiten, Pabo’s, Onderwijsbegeleidingsdiensten, stichting Techno Challenge/ Jet-Net Junior voor de Noordvleugel en het Science Center NEMO hun krachten. De schoolbesturen in Noord-Holland en Flevoland ontvangen deze maand voor iedere school een exemplaar van de inspiratiemap.

 

Via de website www.iederkindeentalent.nl is binnenkort de map gratis te downloaden en voor € 17,00 te bestellen. 


Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer