Nieuws

Startschot onderwijsprogramma ‘EduKart’

IJMUIDEN - Op maandag 4 september wordt het nieuwe Onderwijsprogramma ‘EduKart’ gelanceerd door Alida Oppers (Directeur Generaal OCW) en Jan Lammers (coureur en ambassadeur) bij basisschool De Zefier in IJmuiden. EduKart is een educatief programma voor basischoolleerlingen uit groep 8 waarbij er gebruik wordt gemaakt van junior karts om kinderen kennis bij te brengen over praktische technologie en bètavakken. Het onderwijsprogramma start in het nieuwe schooljaar 2017 – 2018. Naast vier keer per schooljaar karten op het circuit van Kartcentrum Lelystad, bevat het programma vooral veel lessen in de eigen klas over o.a. elektriciteit en magnetisme, beweging, energie en machines, lucht- & ruimtevaart en robotica. Het programma is ontwikkeld door Kartcentrum Lelystad, stichting Atlant, Pabo In Holland Haarlem, Techport Campus en Jet-Net Junior. Het initiatief wordt ondersteund door Ecomaxx Brandstoffen, staalbedrijf Tata Steel en de Koninklijke Metaalunie.


Programma lancering

10:00 – 10.15    Ontvangst

10:15 – 10.30   Onthulling junior kart op het schoolplein in bijzijn van o.a.Jan Lammers (coureur & ambassadeur), Alida Oppers (Directeur Generaal OCW) en basisschoolleerlingen

10.30 – 10.45   Persfoto moment

10.45 – 11.00   Richting klaslokaal voor workshop EduKart 

11.00 – 11.30   Interviewverzoeken

11.30                Einde programma

 

Adres & locatie

Basisschool de Zefier

Eenhoornstraat 2d

1973 XT IJmuiden

 

Aanvulling op basisonderwijs

Leo Wijker van stichting Atlant Basisonderwijs uit Velsen (mede-initiatiefnemer EduKart) legt uit waarom dit nieuwe onderwijsprogramma een aanvulling is op het reguliere onderwijsprogramma; “Wij gaan verder dan alleen onderzoekend en ontwerpend leren wat nu actueel is,” zegt Leo Wijker van stichting Atlant Basisonderwijs uit Velsen. “Het gaat om veel meer dan logisch leren denken, creativiteit inzetten en problemen op een gestructureerde manier aanpakken. Met het EduKart onderwijsprogramma zorgen wij ervoor dat de kinderen leren hun kennis ten nutte te maken tijdens een groepsproces. Dit biedt kinderen een platform om hun eigen talenten te ontdekken en elkaars talenten te gebruiken om samen de beste oplossing te bedenken. En tegelijkertijd leren ze precies wat ze moeten leren. Het programma voldoet aan de kerndoelen van het basisonderwijs zoals deze zijn vastgesteld door de overheid,” aldus Leo Wijker.

 

Van klaslokaal naar kartbaan

Christian Snoek, directeur Kartcentrum Lelystad voegt hieraan toe: “Wat de kinderen op school leren brengen ze als kartteam in de praktijk. Elke klas vormt een raceteam dat goed moet presteren op de kartbaan. We kijken niet alleen naar veilig rijden en snelheid, maar ook naar de organisatie van het team. Zijn er sponsors, ziet de kart er flitsend uit, is de teamkleding netjes en hebben ze hun communicatie op orde. Als onderneming brengen ze zo direct in de praktijk wat ze op school leren. De kartbaan als contextrijke leeromgeving. Dat past precies in onze ambitie om als Kartcentrum het opleidingscentrum te zijn voor jonge coureurs,” aldus Christian Snoek

 

Over EduKart

Het nieuwe onderwijsprogramma is voor leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. Het is opgezet om op een spannende manier kennis bij te brengen over praktische technologie en bètavakken. Het onderwijsprogramma start in 2017-2018. Naast vier keer per schooljaar karten op het circuit van Kartcentrum Lelystad, bevat het programma vooral veel lessen in de eigen klas over elektriciteit en magnetisme, beweging, energie en machines, lucht-& ruimtevaart, robotica, 3D-printing en GPS-technologie/ICT. Al deze domeinen komen samen in het thema duurzame mobiliteit. Dit EduKart Onderwijsprogramma is ontwikkeld door stichting Atlant in samenwerking met Jet-Net Junior en de Techport Campus, maar inmiddels zijn scholen van andere stichtingsbesturen ook geinteresseerd. Het initiatief wordt o.a. ondersteund door  Ecomaxx Brandstoffen, staalbedrijf Tata Steel, De Koninklijke Metaalunie.

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer