Nieuws

Winnaars Solar Challenge naar Techport-regio

DELFT - De tien studenten van de TU Delft die dit jaar in Australie de Solar Challenge wonnen, komen naar Techport. In april biedt de Kennemer Zweefvlieg Club (KZC) de teamleden een vlucht boven de Kennemerse duinen aan.


De Career Day bij de TU Delft kende dit jaar wel een heel bijzonder vervolg. Normaal proberen bedrijven scholieren van het havo en vwo te interesseren voor een vervolgopleiding in de techniek. En dat lukt. De uitstroom naar technische hogescholen en universiteiten groeit. Dit jaar wisten ook enkele standhouders elkaar te enthousiasmeren om verder de techniek in te duiken. In 2018 brengt het Nuon Solar Team met hun zonnewagen een bezoek aan Techport om te vliegen bij de Kennemer Zweefvlieg Club (KZC).

 

Techport-bedrijven

KZC vormt in de Techport-regio samen met Serpent, Model Auto Club Heemstede en Slipstream Slot Car Racing een bedrijvencluster. Dit cluster wil scholieren in het primair en voortgezet onderwijs kennis te laten met wetenschap en techniek. De vier partners zijn betrokken bij verschillende schoolcompetities die hiervoor in de regio Techport zijn opgezet in samenwerking met Jet-Net en Jet-Net Junior. Zo heeft de zweefvliegclub al zes jaar een programma over aerodynamica. Als onderdeel daarvan maken de leerlingen een vlucht met een zweefvliegtuig.

 

Solar Challenge Australie

Tijdens de Career Day ontmoetten de vertegenwoordigers van het cluster de tien studenten van de TU Delft die in Australie de Solar Challenge wonnen. Het team gaf een workshop over elektrisch rijden en zonne-energie. De gezamenlijke interesse in duurzame mobiliteit leidde tot de afspraak om elkaar nader te leren kennen en elkaar meer uitleg te geven over specifieke aspecten van duurzame energie en aerodynamica.

 

Career Day

De Career Day vond plaats op 15 en 16 november 2017. Ruim 16oo leerlingen uit 4 havo en 5 vwo volgden workshops waarin zij kennismaakten met aspecten met wetenschap en techniek in de dagelijkse praktijk bij bedrijven en organisaties.

 

Meer weten over KZC’s onderwijsprogramma’s Vliegschool 1 en Vliegschool 2?  Ga naar www.techportal.nl/doeprogramma/lesmateriaal/

 

Solar Team komt naar Techport regio

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer