Nieuws

Conferentie Betapartners 2018 - inschrijving gesloten

VELSEN - De Bètapartnersconferentie 2018 vindt paats bij Tata Steel in Velsen. Het thema is ‘IJzerksterk onderwijs!’ Het gevarieerde programma is samengesteld voor bètadocenten, TOA’s en schoolleiders. Er worden tweehonderd gasten verwacht. De inschrijving is inmiddels gesloten.


Programma en workshops

De Betapartnersconferentie wordt georganiseerd om kennis te delen. Op de hoogte zijn van ontwikkelingen is belangrijk om de beta-lessen op school actueel en uitdagend te houden. Er zijn  twintig verschillende workshops over uiteenlopende onderwerpen. Het programma begint om 15.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Voorafgaand aan de workshops is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleideing bij Tata Steel. Het staalbedrijf bestaat dit jaar honderd jaar. 

 

Key note spreker: Dick Mol over de reconstructie van de Yukagir Mammoet

Opnieuw is er een mammoetkadaver opgegraven uit de eeuwig bevroren bodem van Siberië. Nou en? Een belangrijke vondst? Kunnen we nog meer te weten komen over dit bekende ijstijdzoogdier? Ja, is het antwoord. Deze nieuwe vondst, gedaan door schoolkinderen in het hoge noorden van Arctisch Siberië is onderzocht door een groot internationaal team van wetenschappers, onderleiding van Dick Mol uit Hoofddorp. De onderzoeksresultaten, met behulp van hightech leverde een schat op aan nieuwe gegevens.

 

In zijn ruim 45 minuten durende lezing zal de spreker kort de evolutiegeschiedenis van de mammoeten behandelen en daarna uitvoerig verslag doen van de vier expedities die nodig waren om het gehele kadaver te bergen. Dan volgt een verslag van de onderzoeken en de resultaten daarvan. Alle wetenschappelijke gegevens zijn gebruikt om door Remie Bakker, een beeldend kunstenaar uit Rotterdam een levensecht model van deze mammoet, de zogenoemde Yukagir Mammoet, te reconstrueren. Het levensechte model mocht zich in Japan verheugen op meer dan 6 miljoen bezoekers in een tijdspanne van 6 maanden. Een lezing die voorzien is van schitterende en originele foto’s van de expeditie, het onderzoek en het maken van een prehistorisch zoogdier. 

 

Meer info

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer