Nieuws

Nemo zoekt scholen voor gratis nascholing Tinkeren

AMSTERDAM - NEMO is op zoek naar basisscholen met een hoog aantal gewichtenleerlingen om deel te nemen aan het EU-project Tinkeren. Tinkeren is een methodologie waarin elementen van onderzoekend en ontwerpend leren terug komen. Zo kun je op een laagdrempelige manier leerlingen enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. Deelname aan project is gratis voor scholen en geschikt voor groep 5-8. (Bron: Nemo)


Gratis nascholing Tinkeren

Samen met 30 basisscholen start NEMO een 3-jarig EU-project. Scholen krijgen de mogelijkheid om gratis getraind te worden in de methodologie van Tinkeren en op deze manier op een laagdrempelige manier met w&t op school aan de slag te gaan. Hiermee krijgen leerlingen, leerkrachten en ouders een breder en positiever beeld van wetenschap en techniek. 

 

Voor wie is het?

NEMO wil zoveel mogelijk verschillende mensen enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. Daarom richten we bij dit project op de scholen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat ze een hoog aantal gewichtenleerlingen hebben. Naast de deelnemende scholen zoeken we naar 2 ambassadeurscholen. Deze scholen hebben ook een hoog aantal gewichtenleerlingen, maar doen al veel met w&t op school. Zij kunnen en willen een voorbeeld zijn voor andere scholen.

 

Jouw school aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. We selecteren uiteindelijk 30 scholen + 2 ambassadeurscholen. We letten daarbij op een spreiding door Nederland en de motivatie om deel te nemen. Uiterlijk 1 maart 2018 hoor je of jouw school is geselecteerd.

 

Meer informatie
Meer informatie en voorwaarden van het project Tinkeren vind je in het factsheet.

 

Contact

Meie van Laar
 020-531 3134
 vanlaar@e-nemo.nl

 

Europese Unie

Het Tinkering project valt onder het Horizon 2020 kaderprogramma. Dit Europese programma is het grootste programma voor onderzoek en innovatie binnen Europa. De EU ondersteunt met dit kaderprogramma doorbraken, ontdekkingen en wereldpremières.

Lees meer

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer