Nieuws

20 november: webbinar voor basisschoolleiders

Speciaal voor basisschoolleiders ontwikkelde TechniekTalent.nu een nieuwe reeks webinars! We behandelen vraagstukken als: hoe prikkel je kinderen spelenderwijs voor techniek? Of hoe ontwikkel je een visie op W&T onderwijs? De volgende webinar staat gepland voor 20 november van 9.00 tot 10.00 uur.


Techportal

 

Het onderwerp van de volgende webinar is ‘Van visie naar beleid’. De vraag ‘Hoe blaas ik mijn W&T-beleid leven in en zorg ik dat het zichtbaar wordt?’ staat centraal. De volgende onderliggende vragen worden onder andere behandeld:

  • Hoe maak je van je visie een werkbaar beleid? Hoe maak je het concreet?
  • Hoe sluit je met je visie en beleid aan op de visie van je bestuur?
  • Hoe maak je jouw W&T-beleid tastbaar voor het team, voor de ouders en de leerlingen?
  • Hoe betrek je je team bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid?

De sprekers

De theorie wordt ingeleid door gastspreker dr. Hanno van Keulen, lector leiderschap in onderwijs aan de Hogeschool Windesheim. Hij zoomt daarbij in op de organisatorische kant van W&T-onderwijs invoeren op je school. Welke voorwaarden moet je als schoolleider scheppen om W&T succesvol te implementeren?

Tom van Eijck, bovenschools W&T-expert bij Stichting Sirius Amsterdam en docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam treedt op als ervaringsdeskundige. Hij gaat in op de manier waarop je W&T-beleid vanuit de bestuurlijke visie handen en voeten geeft op je eigen school (aansluitend op je eigen visie op W&T-onderwijs).

 

Meld je aan voor de webinar op dinsdag 20 november

 

Laagdrempelig en gratis

Deelname aan deze en de andere webinars is kosteloos en laagdrempelig. Deelnemers loggen in op hun eigen computer vanaf de eigen werkplek. Direct vragen stellen is mogelijk en na afloop krijgen deelnemers de materialen en links die tijdens de webinar zijn besproken per mail toegestuurd. De andere webinars staan gepland op de volgende momenten:

  • Dinsdag 15 januari 2019 van 9.00-10.00 uur: Sturen op loslaten
  • Dinsdag 26 maart 2019 van 9.00-10.00 uur: Een vaste plek voor W&T
  • Datum nader te bepalen: Waar staat mijn school met W&T

Aanmelden voor de andere webinars kan hier.

 

Waarom deze webinars?

De webinars helpen basisschoolleiders op weg in de wereld van Wetenschap & Techniek onderwijs. Annelies Siezenga, directeur van CBS De Wadden-Molenwijk in Haarlem, heeft vorig schooljaar veel aan de webinars gehad.  “Ik ben me er sterk van bewust dat wij in het onderwijs een opdracht hebben om kinderen op te leiden voor de toekomst en toekomstige beroepen. Dat vraagt om aandacht voor techniek. Ik was benieuwd hoe andere scholen hier serieus werk van maken, en ook naar de koppeling naar Onderzoekend & Ontwerpend Leren. De webinars hebben vooral drempels weggenomen: er zijn al ontzettend veel lesmaterialen, proefjes, tips en lesideeën beschikbaar. Je kunt met simpele materialen al heel veel doen, zonder dat je als leerkracht heel handig moet zijn. En je kunt gewoon beginnen, kijken hoe het gaat, en van daaruit je visie verder ontwikkelen en aanscherpen.”

(Bron: Techniektalent.nu)

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer