Onderwijs

Communicatie met ouders

Als school wilt u ook aan ouders laten zien waarmee u bezig bent. Als ouders weten waarom uw school bèta en technologie belangrijk vindt en welke activiteiten de school aanbiedt om het bètatalent van leerlingen naar boven te laten komen, zullen zij bewuster voor uw school kiezen en kunnen zij hun kind beter ondersteunen bij zijn of haar keuzeproces (bron: Jet-Net)


Communicatie met ouders
Goed met ouders communiceren start ermee dat alle docenten op school op de hoogte zijn van de activiteiten gericht op bèta en technologie en het beleid aangaande Jet-Net.
 • Bèta en technologie zijn voor veel ouders onbekend terrein. Informeer hen tijdens een speciale ouderavond over de mogelijkheden die een N-profiel en bètatechnische vervolgopleiding hun kind bieden. 
 • Organiseer een profielvoorlichtingsmarkt waarbij bedrijven tonen waartoe een profiel opleidt. Creëer voor ouders een evenwichtig beeld door stands voor alle profielen in te richten.
 • Neem op uw website een link op naar programma’s en organisaties waarmee u samenwerkt.
Zichtbaarheid naar ouders
Bekijk uw eigen website en schoolgids en onderzoek of ouders daar aan kunnen zien dat uw school inzet op bèta en technologie.
 • Indien uw school beschikt over een nieuwsbrief, infobulletin of schoolkrant is het aan te bevelen ook hierin de Jet-Net activiteiten naar voren te brengen. Mogelijk vormen de leerlingen de doelgroep van het communicatiemiddel, echter nemen zij dit drukwerk geregeld mee naar huis waar het uiteindelijk bij de ouders onder de aandacht komt. 
 • Open dagen geven u de kans om aan ouders te tonen dat uw school zich inzet voor aantrekkelijk en kwalitatief bètaonderwijs. Nodig uw Jet-Net bedrijf uit om aan de open dag bij te dragen.
Betrekken van ouders
Laat ouders zelf participeren. Richt een oudernetwerk op waarmee u activiteiten en gastlessen organiseert; door de ouders, voor de leerlingen. 
 • Nodig ouders uit voor eindpresentaties bij Jet-Net projecten of bij de profielkeuzevoorlichting.
 • De bètamarkt is een ideale activiteit om ouders bij te betrekken. Nodig ze uit om hierbij aanwezig te zijn of om een stand in te richten en leerlingen te vertellen over hun eigen bètatechnische beroep.
 • Vraag ouders om zelf een gastles te geven. Door hun werk in het bedrijfsleven kunnen zij de variëteit aan werkzaamheden en beroepen in de bètatechniek aan leerlingen tonen. 
 • Sommige ouders vinden het interessant leerlingen vanuit hun professie te begeleiden bij het profielwerkstuk.
 • Koester de ouders die deelnemen aan activiteiten. Maak deelname voor hen zo gemakkelijk mogelijk. Stem het tijdstip van een activiteit af op hun agenda, zorg voor eten en drinken, geef ze een eigen badge met eventueel het bedrijfslogo, neem foto’s van hun participatie en stel deze beschikbaar. Kortom: beschouw de bijdrage van ouders niet als vanzelfsprekend maar waardeer het. 
 • Ook via regionale media en lokale kranten kunt u ouders bereiken. Geef aan journalisten door welke interessante activiteiten u onderneemt door bijvoorbeeld een persbericht op te stellen of een specifieke journalist te bellen. Heeft u hier zelf geen ervaring mee? Vraag of uw Jet-Net bedrijf u kan ondersteunen.
 • Als u ouders inzet voor activiteiten, kunt u hen van tips en een draaiboek voorzien. Jet-Net heeft voor haar activiteiten raamwerken ontwikkeld die u van de website kunt downloaden.

 

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer