Onderwijs

Voor docenten - Publicaties

Techportal geeft u handvatten om direct met technologie en wetenschap aan de slag te gaan. Wij bieden via het Doeprogramma Techniekpact NH concrete en praktische onderwijsprogramma’s, lesbrieven, werkbladen en verschillende schoolcompetities. Ontdekkend en ontwerpend leren, ondernemen en samenwerking staan altijd centraal. De activiteiten voldoen daarmee aan de richtlijnen van de stichting Leerplan Ontwikkeling, aan de Kerndoelen Primair Onderwijs en de Kerndoelen Onderbouw Voortgezet Onderwijs.

 

Context Techniekpact

Voor u als docent geven het Techniekpact 2020 en het actieplan Kiezen voor Technologie onmisbare informatie over de context waarin u werkt in de klas. 

  • In het Techniekpact staan twaalf doelstellingen om wetenschap en technologie voor het einde van 2020 structureel in te bedden in het onderwijs. Ook geeft het Techniekpact concrete voorbeelden om onderwijs en bedrijfsleven nader tot elkaar te brengen. Zoals het organiseren van docentenstages, gastlessen en bedrijfsbezoeken. 
  • In het actieplan Kiezen voor Technologie gaat de overheid specifiek in op de ambities voor het basis- en voortgezet onderwijs.  Er zijn twaalf doelstellingen op gebied van regionale samenwerking, professionalisering, verduurzaming en samenwerking met het bedrijfsleven.

 

PublicatiesKerndoelen Basisonderwijs

Kerndoelen Onderbouw VO

Actieplan Kiezen voor Technologie

Techniekpact Noordvleugel

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer