Onderwijs

Voor bestuurders - Leerplanontwikkeling

Het basisonderwijs besteedt de komende jaren veel aandacht aan het ontwikkelen van een leerplan op het gebied van wetenschap en technologie. Daarmee bevorderen scholen de talentontwikkeling van kinderen, waardoor er beter zicht is op hun interesses en kwaliteiten als er keuzes moeten worden gemaakt voor het vervolgonderwijs en verdere ontwikkeling.


 

Curriculum

InHolland Academy ondersteunt schoolbesturen die technologie en wetenschap willen inbedden in het curriculum van de basisschool. Voor informatie over de activiteiten van In Holland: Ingeborg Jansen/ 06 - 15.27.98.40

 

Samen antwoorden zoeken

In het professionaliseringsaanbod op gebied van wetenschap en technologie onderzoekt Inholland samen met een school vier centrale vragen.

 

1  Wat is onze visie op Onderzoekend en Ontwerpend leren?

 • Wij gaan ervan uit dat  een goede visie richting geeft aan de organisatie, het brengt ontwikkelfocus aan en zorgt voor inspiratie, enthousiasme en doelgerichtheid.
 • Wat wordt verstaan onder onderzoekend en ontwerpen leren? Bij welke ideeën over leren, hoe leerprocessen plaatsvinden en de leertheorie sluit dit aan?
 • Op welke wijze sluiten uitgangspunten van onderzoekend en ontwerpend leren aan bij waar de school voor staat en al vorm geeft binnen haar onderwijs? Wat kan de meerwaarde ervan zijn voor onze leerlingen, de leerkrachten, de school?

 

 2  Deskundigheidsbevordering van leerkrachten

 • Mogelijkheden voor onderzoekend en ontwerpend herkennen en kunnen benutten bij de leerlijnen voor verschillende vakken (en : taalontwikkeling algemeen)
 • De focus op je eigen ontwikkeling in het werken en begeleiding van de leerlingen in het onderzoekend en ontwerpend leren
 • Klassenmanagement: verschillende werkvormen kunnen hanteren
 • Sturen, leiden en begeleiden van onderzoeks- en ontwerpprocessen
 • Gesprekken voeren met kinderen

 

 3  Didactische uitgangspunten en ondersteuning

 • Leren werken met en  vanuit  de onderzoeks- en ontwerpcyclus
 • Verwonderen/verkennen:  over vragen en ideeën oproepen en keuzes maken
 • Ontwerpen, van idee naar realisatie: complexiteiten en didactische keuzes
 • Het monitoren en toetsen van ontwikkeling in vaardigheden en houding bij Onderzoekend en Ontwerpend leren

 

4  Materialen en voorzieningen

 • Mogelijkheden voor het inrichten van een rijke leeromgeving
 • Materiaalkennis- en eigenschappen, omgaan met materialen
 • Materialen ter ondersteuning van het OOL, maar ook : zelf maken en/of inzetten wat er al is
 • Netwerkvorming in de regio
 • Concrete uitwerkingen en oefening op het gebied van techniek (mogelijk in overleg):
 • ICT-toepassing programmeren met kinderen
 • Zelf onderzoek uitvoeren

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer