Regio's

Regio's

De provincie Noord Holland heeft de ambitie om het (beroeps)onderwijs en het regionale bedrijfsleven samen te laten werken aan sterker technisch onderwijs en blijvende inzetbaarheid van technici. Aantrekkelijke onderwijsprogramma’s, de vorming van verschillende techniekcampussen en in elke regio een Promotie Evenement Techniek zijn daartoe middelen.


 

In verschillende regio's verbinden bedrijven, scholen en overheden bestaande techniek-, human capital- en economische agenda’s en worden er dwarsverbanden gelegd om samen actie te ondernemen. Er is gekozen voor een aanpak waarbij partijen focussen op regionaal sterke (top)sectoren. Zoals ICT, creatieve industrie, maritiem, energie, agritechnologie, 3D engineering of productie- en onderhoudstechnologie. 

 

Elke campus richt zich op de specialisatie van het regionale bedrijfsleven. Onderwijsprogramma's en -activiteiten die in alle regio's (kunnen) plaatsvinden staan in het Doeprogramma Techniekpact NH. Het Promotie Evenement Techniek bijvoorbeeld, vindt inmiddels plaats in de zes regio's. Het komende jaar zullen er ook Promotie Evenementen Techniek plaatsvinden in Haarlem en Haarlemmermeer.

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer