Regio's

Alkmaar / Noord Kennemerland

In Alkmaar zijn Terra Technica en het Tech-Netwerk Alkmaar actief om jongeren te interesseren voor wetenschap & techniek. Ook stemmen zij de inhoud van het onderwijs af op de behoefte van bedrijven. Zo komt er een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Tech-Netwerk Alkmaar richt zich vooral op het primair onderwijs en de doorstroming naar VMBO Techniek. Terra Technica richt zich met name op de samenwerking tussen HBO en het berijfsleven.


 

Stichting Tech-Netwerk Alkmaar (VMBO)
Sinds maart 2016 is de basis gelegd voor een georganiseerde en structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De Technetkringen van het Van der Meij College en PCC zijn samengegaan in de stichting Tech-netwerk Alkmaar. D
eze stichting, het Van der Meij College en het PCC werken samen aan versterking van het beroepsonderwijs in Alkmaar. Een van de maatregelen is afstemming over de techniekprofielen. Het Van der Meij College geeft nu PIE; het PCC verzorgt PIE, BWI en Autotechniek. Ook gaat de kring inhoudelijk bijdragen aan het onderwijsprogramma om de kloof tussen school en bedrijfsleven te verkleinen.

 

Terra Technica (HBO)

Bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, overheden en Hogeschool Inholland Alkmaar werken samen om leerlingen te enthousiasmeren voor een technische hbo-opleiding. Het samenwerkingsverband moet ervoor zorgen dat deze opleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt. TerraTechnica is een initiatief van de provincie Noord-Holland, Gemeente Alkmaar, Hogeschool Inholland Alkmaar, ENGIE Services, GreenPort NHN, LTO Noord Regio West, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Vrije Universiteit Amsterdam, Energy Research Centre (ECN), Ondernemend Alkmaar, HVC, De TelefoonCentrale en IDEA. 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer