Regio's

Alkmaar / Noord Kennemerland

In Alkmaar zijn Terra Technica en Technet Kring Alkmaar actief om jongeren te interesseren voor een technische opleiding. Ook stemmen zij de inhoud van het onderwijs af op de behoefte van bedrijven. Zo komt er een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Technet Kring Alkmaar richt zich op het VMBO. Terra Technica op het HBO.


 

Technet Kring Alkmaar (VMBO)
Sinds maart 2016 is de basis gelegd voor een georganiseerde en structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De Technetkringen van het Van der Meij College en PCC zijn samengegaan in de stichting Technetkring Alkmaar. D
e nieuwe technetkring, het Van der Meij College en het PCC werken samen aan versterking van het beroepsonderwijs in Alkmaar. Een van de maatregelen is afstemming over de techniekprofielen. Het Van der Meij College geeft nu PIE; het PCC verzorgt PIE, BWI en Autotechniek. Ook gaat de kring inhoudelijk bijdragen aan het onderwijsprogramma om de kloof tussen school en bedrijfsleven te verkleinen.

 

Elk jaar organiseert Stichting Technetkring Alkmaar samen met vertegenwoordigers uit het primair onderwijs, het EWT en de Jet-Net Junuior hub het Promotie Evenement Techniek (PET) in Alkmaar. Ook in 2017 maakten leerlingen van groep 7 en 8 kennis met de 7 werelden van techniek op 19 en 20 oktober.

 

Terra Technica (HBO)

Bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, overheden en Hogeschool Inholland Alkmaar werken samen om leerlingen te enthousiasmeren voor een technische hbo-opleiding. Het samenwerkingsverband moet ervoor zorgen dat deze opleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt. TerraTechnica is een initiatief van de provincie Noord-Holland, Gemeente Alkmaar, Hogeschool Inholland Alkmaar, ENGIE Services, GreenPort NHN, LTO Noord Regio West, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Vrije Universiteit Amsterdam, Energy Research Centre (ECN), Ondernemend Alkmaar, HVC, De TelefoonCentrale en IDEA. 

 

Meer informatie: Erik de MinkTerra Technica

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer