Regio's

Alkmaar / Noord Kennemerland

In de regio Alkmaar / Noord Kennemerland streven bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden ernaar om meer jongeren te interesseren voor een technische opleiding en baan in de techniek. De 7 werelden van techniek vormen de basis van de activiteiten in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs stemmen de partijen de inhoud van het onderwijs af op de behoefte van bedrijven. De focus ligt in deze regio op toegepaste duurzamwe energie.


Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer