Regio's

Netwerk Doeprogramma

In de Regio Alkmaar organiseren scholen, bedrijven en overheden activiteiten op het gebied van de actielijn Kiezen voor Techniek en Leren in de Techniek. Het netwerk bestaat uit onderstaande scholen, bedrijven, overheden en andere organisaties.


Elk jaar organiseert stichting Technet Alkmaar samen met vertegenwoordigers uit het primair onderwijs, ondernemers uit Alkmaar en de Jet-Net Junior hub het Promotie Evenement Techniek (PET Alkmaar).  Wilt u meedoen in het netwerk? Meldt u zich dan aan bij PET-projectleider Jurgen Heurter

 

VMBO

  • Van der Meij College
  • Petrus Canisius College

 Havo / VWO

  • Technasium Jan Arentsz
  • Technasium Stedelijk Dalton College
  • Willem Blaeu College

HBO

  • Inholland Alkmaar - HTS

 Overheid

  • Alkmaar, Bergen

 Leer/werkbedrijven

 Bedrijven

Overigen

  • Stichting Techno Challenge, Stichting Energy Challenges.

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer