Regio's

Amsterdam

In Amsterdam is het Techniekpact 2020 vertaald in het Masterplan Techniek Amsterdam. In dit plan werken bedrijfsleven, voortgezet onderwijs en de overheid in de regio structureel samen met het doel om de instroom in en gekwalificeerde uitstroom uit de technische opleidingen te verhogen.


Amsterdam

Er is een (dreigend) tekort aan goed geschoolde technici in Amsterdam. Dit tekort zal in de toekomst verder oplopen. Tegelijkertijd loopt ook de werkloosheid onder jongeren op en daalt hun interesse in technische opleidingen.

In Amsterdam is het Techniekpact 2020 vertaald in het Masterplan Techniek Amsterdam. Binnen dit samenwerkingsverband werken het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs en de gemeente Amsterdam nauw samen om de instroom, én de gekwalificeerde uitstroom, in het technisch VMBO-, MBO- en HBO-onderwijs te verhogen.

 

Doel

Meer jongeren moeten kiezen voor een hoogwaardige technische opleiding, daar enthousiast over zijn en na afronding een vervolgopleiding gaan volgen of een technische carrière gaan opbouwen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat het Amsterdamse bedrijfsleven in de nabije toekomst over voldoende en goed geschoolde technisch personeel kan beschikken.

 

Meer informatie:  www.amsterdam.nl/masterplantechniek 

 

    

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer