Regio's

Kop van Noord Holland

De Kop van Noord-Holland heeft grote behoefte aan goed opgeleide vakmensen en technici. Het is de uitdaging voor de regio om in deze behoefte duurzaam te voorzien. De basis hiervoor ligt in samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, overheid en onderzoeksinstellingen. In de Kop van Noord Holland zijn verschillende samenwerkingsverbanden actief. De samenwerkende scholen, bedrijven en overheden streven naar een economisch sterke regio met focus op technologie en maritiem.


 
 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer