Regio's

Kop van Noord Holland

De Kop van Noord-Holland heeft grote behoefte aan goed opgeleide vakmensen en technici. Het is de uitdaging voor de regio om in deze behoefte duurzaam te voorzien. De basis hiervoor ligt in samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, overheid en onderzoeksinstellingen. De naam waaronder de partners samenwerken is Tech@Connect.


 
Tech@Connect
De kop van Noord Holland kent een krachtig en een zich sterk ontwikkelend maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven. Voor de verdere (economische) ontwikkeling en het realiseren van innovaties zijn vaklieden en technici hard nodig. De samenwerkende partijen in Tech@Connect willen de instroom naar technische opleidingen verbeteren, de kwaliteit van het technisch onderwijs verbeteren en de innovatiekracht van het bedrijfsleven versterken. Zo doende blijft  
de kop van Noord Holland aantrekkelijk om te wonen en te werken. 
 
 
Meer informatie: Tech@connect
 Tech@Connect

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer