Regio's

Netwerk Doeprogramma

Tech@Connect formuleert het beleid en trekt de activiteiten. Onderstaande scholen, bedrijven, overheden en andere organisaties zijn betrokken bij de programma's die uiteindelijk leiden tot een economisch sterke regio met focus op techniek en maritiem.


Tech@connect organiseert samen met  de Jet-Net Junior hub het Promotie Evenement Techniek (PET Den Helder). Leerlingen van groep 7 en 8, en hun leerkrachten uit de regio maken tijdens workshops kennis met de zeven werelden van techniek. Meedoen in het netwerk? Neem contact op met programma-manager Robertjan Kemeling.

 

Maritime Campus 

De Maritime Campus werkt vanuit Den Helder aan het opzetten van een internationaal gezaghebbend marien, maritiem en milieutechnologisch cluster.
  

Leer/werkbedrijven

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer